MG Profit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona w dniu 4 lutego 2010r. Spółka świadczy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych, audytu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, audytów innych środków pomocowych, due diligence, wycen firm, doradztwa w
zakresie przekształcenia, podziału i połączenia przedsiębiorstw, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa finansowego, doradztwa
księgowego i podatkowego.

Wykonawcami usług są certyfikowani biegli rewidenci i eksperci specjalizujący się w różnych dziedzinach gospodarki oraz w różnych rodzajach podmiotów sprawozdawczych. Spółka ponadto współpracuje z kilkunastoma ekspertami różnych dziedzin np. ekonomii, zarządzania, matematyki aktuarialnej, prawa, wyceny. Eksperci ci wchodzą w skład poszczególnych zespołów audytowych lub konsultują zagadnienia wymagające specjalistycznej wiedzy.


 
Oferujemy najwyższy standard profesjonalnych usług w zakresie badania sprawozdań finansowych. Realizowane przez nas prace audytorskie są zorientowane nie tylko na wypełnienie obowiązków nałożonych przez prawo, lecz przede wszystkim na ocenę jakości prowadzonej działalności.

 
 

 
Imię
Nazwisko
E-mail
Zapytanie
    Dlaczego MGProfit ?