DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA

1.Wsparcie księgowe

 • projektujemy i wdrażamy procedury zamknięcia miesiąca oraz raportowania statutowego i zarządczego,
 • optymalizujemy istniejący proces zamykania ksiąg w celu przyspieszenia raportowania,
 • oferujemy wsparcie w wybranych czynnościach zamknięcia ksiąg (np. uzgadnianie rozrachunków, obliczenia leasingu itp),
 • opracowujemy dokumentację zasad (polityki) rachunkowości zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości,
 • projektujemy plany kont, zasady obiegu dokumentów, opracowujemy wzory typowych dokumentów księgowych (także sprawozdań finansowych),
 • przeprowadzamy warsztaty "na miarę" dla pracowników działów księgowych

2.Procesy

 • budżetowanie
 • tworzenie i wdrażanie systemów informacji zarządczej dopasowane do potrzeb organizacji
 • porządkowanie i optymalizację procesów biznesowych
 • opracowywanie procedur wewnętrznych, obieg dokumentów, macierze autoryzacji, mapy procesów
 • audyt wewnętrzny (outsourcing/doradztwo)
 • optymalizację systemu kontroli wewnętrznej
 • zarządzanie projektami (w tym zarządzanie procesem konsolidacji - planowanie, bieżące monitorowanie i raportowanie)
 • implementowanie programów oszczędnościowych (cost cutting)

3.Pomoc w renegocjacji warunków umów kredytowych i leasingowych, zmiana podmiotów finansujących, zmiana formy finansowania

4.Analizy finansowe:

 • business plan
 • prognozy: bilansu/rachunku zysków i strat/przepływów pieniężnych
 • analiza wskaźnikowa


 
 
 

 
Imię
Nazwisko
E-mail
Zapytanie
    Dlaczego MGProfit ?