DZIAŁALNOŚĆ AUDYTOWA

Oferujemy najwyższy standard profesjonalnych usług w zakresie badania sprawozdań finansowych. Realizowane przez nas prace audytorskie są zorientowane nie tylko na wypełnienie obowiązków nałożonych przez prawo, lecz przede wszystkim na ocenę jakości prowadzonego działalności, wykraczając tym samym poza obszar rutynowych procedur działania.

Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z właścicielami przedsiębiorstw i z reprezentującymi ich interesy radami nadzorczymi oraz zarządami. Stosujemy nowoczesne metody identyfikacji obszarów największego ryzyka finansowego w funkcjonowaniu firmy. Stosując je zapewniamy naszym Klientom większe bezpieczeństwo i zwiększamy stopień pewności, że podczas rewizji nie pominięto żadnych istotnych spraw.

Przeprowadzamy następujące rodzaje prac audytowych:

  • badanie i przegląd jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zarówno według polskich jak i międzynarodowych standardów rewizji finansowej,
  • weryfikacja pakietów konsolidacyjnych, 
  • due dilligence,
  • audyt projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych
  • przeprowadzanie przeglądów okresowych oraz tematycznych,
  • weryfikacja zgodności i kompletności metod i zasad wyceny w polityce rachunkowości,
  • badanie prospektów emisyjnych,
  • inne usługi poświadczające


 
 
 

 
Imię
Nazwisko
E-mail
Zapytanie
    Dlaczego MGProfit ?