DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA

  • załatwianie formalności związanych z rejestracją firmy
  • domiciliary - wynajem adresu firmy/zapewnienie obsługi recepcyjnej/wynajem sal konferencyjnych/obsługa korespondencji
  • fiduciary - pomoc administracyjna polegająca na powierzeniu zarządzania spółką Klienta,
  • Dotacje unijne – pomoc w przygotowaniu wniosków; rozliczanie projektów prowadzonych z dotacji UE
  • nadzór nad istniejącą komórką księgową,
  • prowadzenie księgowości w siedzibie Państwa firmy,
  • wyprowadzanie zaległości księgowych,
  • pomoc przy likwidacji działalności gospodarczej
  • aktuarialne wyceny zobowiązań zgodnie z MSR 19, KSR 6 oraz US GAAP wynikających z tytułu obowiązujących układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania takich, jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, deputaty węglowe, etc.

 

 
 
 

 
Imię
Nazwisko
E-mail
Zapytanie
    Dlaczego MGProfit ?